เครือข่ายผู้บริโภคได้เฮ! หลังจากคณะรัฐมนตรีเดินหน้านำร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

20 ก.ย. 54 เครือข่ายผู้บริโภคได้เฮหลังจากคณะรัฐมนตรีเดินหน้านำร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสู่วาระการพิจารณาของรัฐสภากว่าสิบสี่ปีที่รอคอยความหวังของผู้บริโภคกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจาก ครม. มีมติวันนี้ให้เดินหน้านำร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้งซึ่งเดิมร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภา

โดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่า “กฎหมายฉบับนี้เป็น ประโยชน์กับผู้บริโภคมากเพราะจะช่วยทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เป็นความจริงสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้บริโภครวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานของ รัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายผู้บริโภคได้มีการรวบรวมประชาชน๑๐,๐๐๐รายชื่อในการเสนอกฎหมาย ฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ๒๕๕๐ที่ได้บัญญัติเอาไว้มาตรา ๖๑”

 

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ และนายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ ภาคอีสานขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญของการเสนอกฎหมายโดยประชาชนและชื่มชม นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนการมีส่วน ร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

และนางสาวจุฑา  สังขชาติ ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม ตัวแทนภาคตะวันตก หวังว่ารัฐสภาจะมีมติ เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีร้องขอตามที่ นายสมศักดิ์   เกียรติสุรนนท์  ประธานรัฐสภา ได้รับปากตัวแทนประชาชนที่ได้ไปยื่นหนังสือให้สนับสนุนกฎหมายภาคประชาชน จำนวน ๙ฉบับที่รัฐสภาเมื่อวันที่๘ กันยายนที่ผ่านมา

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน