บริการสุขภาพ

องค์การค้าโลกชมซีแอล

นายปาสคา ลามี ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมพันธมิตรอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญระหว่างประเทศที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา ว่า การที่ประเทศสมาชิกประกาศบังคับใช้สิทธิเหรือสิทธิบัตรโดยรัฐ (ซีแอล) มีส่วนช่วยพัฒนาการเข้าถึงยาว่าตั้งแต่มีปฏิญญาโดฮา เมื่อปี 2544 ว่าด้วยทริปส์และการสาธารณสุข ประชาชนสามารถเข้าถึงยาเพิ่มขึ้น จากการลดราคายาลงอย่างมาก, การเพิ่มขึ้นของการให้ทุนสนับสนุนระหว่างประเทศและความยอมรับถึงความจำเป็นที่จะต้องมีความสมดุลในระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นและการที่มีบางประเทศสมาชิกในองค์การการค้าโลกใช้มาตรการยืดหยุ่นในความตกลงทริปส์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยา

ทั้งนี้ เมื่อปี 2549-2551 ประเทศไทย อินโดนีเซีย และบราซิล ได้ประกาศใช้ซีแอลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาโดยประเทศไทยได้ประกาศบังคับใช้สิทธิกับยาต้านไวรัส 2 รายการ ยารักษาหลอดเลือดตีบ 1 รายการ และยารักษามะเร็ง 4 รายการ, อินโดนีเซีย และบราซิล ได้บังคับใช้สิทธิกับยาต้านไวรัส 1 รายการ


นสพ.มติชนวันที่ 12 ธ.ค.51

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน