บริการสุขภาพ

ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย แจงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนยังไม่เป็นจริง

ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย แจงคณะกรรมการประกันสังคมผู้โรคไตยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ขอให้รับดำเนินการโดยด่วน  พร้อมเรียกร้องไปยังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ด้วยขอให้เก็บเงินผู้ประกันตนในการฟอกเลือดครั้งละ 500 บาทเท่ากันทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า

 

18 พ.ค.54 ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชมรมเพื่อนโรคไต จัดแถลงข่าว แจงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนยังไม่เป็นจริง ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ข่าวว่า ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังจะได้รับสิทธิกรณี ปลูกถ่ายไต ยากดภูมิ และฮอร์โมนเพิ่มเม็ดเลือดแดงสำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ป่วยก่อนเป็นผู้ประกันตน จนถึงวันนี้ยังไม่เป็นจริง ชมรมเพื่อนโรคไตเรียกร้องให้รีบดำเนินการภายใน 7 วัน

 

นายสุบิน นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวว่าได้ยื่นหนังสือเรียกร้องเรื่องนี้หลายครั้ง และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2554 คณะกรรมการชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ได้พบผู้อำนวยการมาตรฐานการแพทย์ในฐานะตัวแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม โดยได้รับปากและนำวาระการประชุมเรื่องผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของคณะกรรมการประกันสังคมประจำเดือนเมษายนมาเป็นหลักฐาน โดยแจ้งว่าคณะกรรมการแพทย์ ของประกันสังคมได้มีมติให้ขยายสิทธิกรณีดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ป่วยไตวายป่วยก่อนเป็นผ้ประกันตนได้รับสิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลการประชุมของคณะกรรมการประกันสังคม ได้นำเรื่องสิทธิดังกล่าวเข้าพิจารณาจริง และได้มีการออกข่าว เมื่อวันที่ 18  เมษายน  2554 ว่าผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้น ในกรณีปลูกถ่ายไต ยากดภูมิและฮอโมนเพิ่มเม็ดเลือดแดง

“แต่แล้วพวกเราก็ได้พบความไม่มีประสิทธิภาพ ความไม่จริงใจต่อผู้ป่วยโรคไตของ สปส.ประกาศออกข่าวให้ผู้ป่วยได้ดีใจ แต่สปส.ยังไม่อนุมัติให้สิทธิกับผู้ป่วย คือ หลอกว่าให้สิทธิดังกล่าว แต่ผู้ป่วยยังใช้สิทธิไม่ได้ และไม่มีใครรู้ว่าจะได้สิทธิหรือไม่ และเมื่อใด โดยขณะนี้ถูกส่งไปให้อนุกรรมการสิทธิประโยชน์พิจารณาอีกรอบ อยากให้รีบดำเนินการโดยด่วน เพราะผู้ป่วยมีชีวิตเป็นเดิมพัน”

พร้อมเรียกร้องไปยังคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ด้วยขอให้เก็บเงินผู้ประกันตนในการฟอกเลือดครั้งละ 500 บาทเท่ากันทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า

 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน