คอกาแฟเฮ! ฉลาดซื้อ เผย เมล็ดกาแฟคั่ว 20 ยี่ห้อ ปลอดภัยจากเชื้อรา

060219 news pic coffee mag

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เผยผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว 20 ยี่ห้อ ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อราและสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (OTA) แต่พบฉลากหลายผลิตภัณฑ์ ระบุวันผลิต และวันหมดอายุไม่ชัดเจน พร้อมแนะผู้บริโภคควรบดผงกาแฟในปริมาณพอเหมาะกับการบริโภคเพื่อป้องกันกาแฟเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น

          ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A; OTA) จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว 20 ยี่ห้อ ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2561 ที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และร้านกาแฟต่างๆ นำส่งห้องตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของเชื้อรา และสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A; OTA)  

          จากผลการตรวจวิเคราะห์ทุกตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารพิษโอคราท็อกซิน เอ (OTA) ดังแสดงตามตาราง ต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ น้ำหนัก (กรัม) ราคา (บาท) วันผลิต วันหมดอายุ / ควรบริโภคก่อน ผลตรวจวิเคราะห์ สารพิษโอคราท็อกซิน เอ *
(
ug/kg)
1 Espresso Roast (Dark Roast) STARBUCKS 250 545.- ไม่ระบุ ควรบริโภคก่อน 3 ธ.ค.61 ไม่พบ
2 Roasted Coffee Bean Espresso Blend My Choice (มายช้อยส์) 250 219.- 23 ส.ค.61 23 ส.ค.62 ไม่พบ
3 KENYA MAASAI BLEND (เคนยา มาไซ เบลนด์) ดังกิ้น โดนัท 250 250.- 26 มิ.ย.61 26 มิ.ย.62 ไม่พบ
4 Espresso CW House Blend Coffee World 500 365.- 25 ก.ค.61 25 ม.ค.62 ไม่พบ
5 Doitung Espresso Roast (กาแฟดอยตุง อาราบิก้า 100%) Doitung 200 220.- ไม่ระบุ ควรบริโภคก่อน
28 มิ.ย.62
ไม่พบ
6 Espresso italian-style, traditional, dark-roasted espresso กาแฟคั่วเข้ม สไตล์อาตาเลียนแท้ BONCAFE 250 152.- ไม่ระบุ ควรบริโภคก่อน
30 มิ.ย.63
ไม่พบ
7 Premium Blend Medium Dark Roast Suzuki Coffee 200 218.- ไม่ระบุ ควรบริโภคก่อน
17 มี.ค.63
ไม่พบ
8 Roasted Coffee Bean illy (อิลลี่) 250 640.- ไม่ระบุ พ.ค.62 ไม่พบ
9 Espresso Supreme SHB 100% Arabica Coffee Medium to Dark Doi Chaang Coffee (ดอยช้าง) 250 350.- 21 ส.ค.61 21 ส.ค.62 ไม่พบ
10 LAVAZZA QUALITA ORO (Roasted Coffee Bean Smooth and Aromatic) Lavazza (ลาวาซซา) 250 550.- 20 พ.ย.60

ควรบริโภคก่อน

30 ต.ค.62

ไม่พบ
11 Gold Blend (โกลด์ เบลนด์) CP Retailink Coffee (ซีพี รีเทลลิงค์ คอฟฟี่) 500 295.- 27 ส.ค.61 27 ก.พ.62 ไม่พบ
12 DAO COFFEE ARABICA STRONG BLEND DAO COFFEE (ดาวกาแฟ) 200 172.5 11 ก.ค.61 11 ก.ค.62 ไม่พบ
13 The Impression of Espresso Finest 100% Arabica (Premium A5 Dark Roast Level) Bluekoff 250 130.- 30 ก.ย.61 ไม่ระบุ ไม่พบ
14 Café KALDI Fresh Roasted Coffee (Premium Dark) KALDI 200 350.- 19 ก.ย.61 ไม่ระบุ ไม่พบ
15 Espresso Thai Arabica Coffee Waweecoffee 250 245.- 16 ก.ค.61 ควรบริโภคก่อน
15 ก.ค.62
ไม่พบ
16 Coffee Bean Roasted Coffee Bean COFFMAN 500 275.- ไม่ระบุ ควรบริโภคก่อน
30 เม.ย.62
ไม่พบ
17 Gold Blend(โกลด์ เบลนด์) Dark Roasted(ดาร์ก โรสท์) AROMA(อโรม่า) 250 130.75 15 ก.ย.61 15 ก.ย.62 ไม่พบ
18 Roasted Coffee Beans : House Blend mezzo 250 285.- 16 ส.ค.61 ไม่ระบุ ไม่พบ
19 Espresso Casa Gusto Cremoso เอสเพรสโซ่ คาซ่า (เมล็ดกาแฟคั่ว) Segafredo Zanetti (เซกาเฟรโด ซาเนตติ) 500 800.- 28 ก.ย.60

ควรบริโภคก่อน

27 ก.ย.62

ไม่พบ
20 Full City Roast Akha Ama 500 320.- 7 ต.ค.61 ไม่ระบุ ไม่พบ

(เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เดือน กันยายน - ตุลาคม 2561) , ผลวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจเท่านั้น

หมายเหตุ 
หน่วย
ug/kg หมายถึง ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักเมล็ดกาแฟคั่ว
- การตรวจวิเคราะห์เชื้อรา ใช้วิธี FDA BAM Online, 2001 (Chapter 18).
* การตรวจวิเคราะห์สารพิษโอคราท็อกซิน เอ ใช้วิธี In house method SOP LBLC-13024 based on Agronomy Research 9 (Special Issue II), 461-468,2011, HPLC-MS-MS.

          ทั้งนี้ จากการสังเกตการแสดงข้อมูลวันผลิต และวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ ทั้ง 20 ยี่ห้อ พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุวันผลิต แต่ระบุวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน จำนวน 6 ตัวอย่าง และพบผลิตภัณฑ์ที่ระบุวันผลิต แต่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อน จำนวน 4 ตัวอย่าง จึงขอแนะให้ผู้ประกอบการระบุทั้งวันผลิตและวันหมดอายุคู่กันบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ และคำนวณระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟได้อย่างเหมาะสม

          นอกจากนี้ แนะนำให้ผู้บริโภคบดผงกาแฟในปริมาณพอเหมาะกับการบริโภค ไม่บดเก็บไว้มากจนเกินจำเป็น เพราะผงกาแฟมีเนื้อสัมผัสอากาศมากกว่ากาแฟที่อยู่ในรูปแบบเมล็ด ซึ่งจะทำให้กาแฟเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น และควรปิดผนึกห่อเมล็ดกาแฟคั่วส่วนที่เหลือให้มิดชิด เก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีความชื้น         

(อ่านผลทดสอบฉบับเต็มได้ที่ 
บทความฉบับที่ 213 โอคราท็อกซิน เอ ในผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่ว)

coffee bean 1coffee bean 2

 

สอบถามเพิ่มเติม :

คุณชนิษฎา โทร.089-765-9151 

 

Tags: นิตยสารฉลาดซื้อ, กาแฟ, กาแฟคั่ว, ปลอดภัย

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน