อย.เอาผิดสาหร่ายทะเลปรุงรสนำเข้าจากจีน ตะกั่วเกินมาตรฐาน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์16 ธันวาคม 2551 18:22 น.
 
       อย.เอาผิดบริษัทนำเข้าอาหารผิดมาตรฐาน “สาหร่ายปรุงรส” ตะกั่วสูง “กุ้ง” พบสารกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์ “พุทราเชื่อม พุทราแห้ง”-“เห็ดหอมตากแห้ง“-“หูฉลาม” ปรอทเพียบ  
       
       นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ในลักษณะความผิดฐานนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน ดังนี้ 1.บริษัท แคปปิตัส เทรดดิ้ง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “สาหร่ายทะเลปรุงรส รสเข้มข้น (ตราซาลิมิ)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบตะกั่วสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึงเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 2.บริษัท รัศมีมารีนโปรดักส์ จำกัด โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “กุ้ง” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบสารกลุ่มไนโทรฟิวแรนส์ (3-อะมิโน-2-ออกซา-โซลิดิโนน (AOZ)) สูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
       
       3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์รุ่งเรืองกิจ 2006 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “พุทราเชื่อม (Preserved Date)” และ “พุทราแห้ง (Red Date Without Stone)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท 4.บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “เห็ดหอมตากแห้ง (DRIED MUSHROOM)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ครั้ง ได้นำส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการเปรียบเทียบปรับทั้ง 2 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท
       
       5.บริษัท วี พี มารีน โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร “หูฉลาม” ซึ่งนำเข้าจากประเทศฮ่องกง ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์ พบปรอทสูงเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาท
       
       ส่วนความผิดฐานนำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหารฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข มี1 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสท์เวสเทรดดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการนำเข้าพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร “เบก้าซุปเปอร์ไลท์ ผลิตภัณฑ์สำหรับแต่งหน้าขนมปัง (BEGA SUPER LIGHTS)” ซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ส่งตรวจวิเคราะห์ ปรากฏผลวิเคราะห์พบวัตถุเจือ-ปนอาหารประเภทกรดซอร์บิก โดยผู้นำเข้ามิได้ขอความเห็นชอบการใช้จาก อย.จึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน