สัญญารถเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง

สัญญารถเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง

610215 howtobus2
การใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทาง  ถือได้ว่ามีมานานแล้ว  ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นปัญหาในการชดเชยค่าเสียหาย  ถือว่ามากพอควร  ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ว่าจ้างไม่ทรายละเอียดต่างๆของรถเช่น  รถคันนี้ใช้มากี่ปี  มีการต่อทะเบียนหรือไม่  มีประกันภาคสมัครใจหรือเปล่า  เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้  การทำสัญญาเช่ารถโดยสารจึงเป็นทางออกหนึ่ง

พิมพ์ อีเมล