2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1621 views
"คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูณ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี เรื่อง ข้อเสนอการปฏิรูประบบอาหาร (2)

"สายสืบผู้บริโภค" โดยคุณสุนทร สุริโย ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.กาญจนบุรี ตอน เพชรบุรีโมเดล กับการจัดการปัญหาโฆษณาเกินจริง

Add Your Comments

Related Videos