2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1697 views
"คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรื่อง "ข้อเสนอองค์กรผู้บริโภคต่อการปฏิรูปประเท ­ศไทย"

Add Your Comments

Related Videos