2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1723 views
ช่วง "คุยกับสารี" เรื่องการคิดเงินค่าใช้โทรศัพท์มือถือในต่างประเทศที่เอาเปรียบผู้บริโภค และ สวนีย์ ฉ่ำเฉลียว แนะนำให้รู้จักพิทักษ์สิทธิ์จากการใช้บริก­าร "รถตู้ผี"

Add Your Comments

Related Videos