ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 สาระดีดี /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  800 views

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test