ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

tollway3 min
Capture twitter

มพบ. ยืนอยู่ข้างผู้บริโภค เราไม่รับการบริจาคจากบ.ธุรกิจ เงินบริจาคของทุกคน มีความสำคัญ ช่วยผู้เดือดร้อน และสังคมได้แน่นอน http://donate.consumerthai.org

 สาระดีดี /  su.mymind /  23 สิงหาคม 2559 /  37698 views

นิทรรศการมีชีวิตกับสิทธิผู้บริโภค ในงาน  สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค” 
เนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันที่ 14 -15 มีนาคม 2554
โฟร์โมสต์รับผิดชอบ นมยูเอชทีบูด

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test