ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 สาระดีดี /  su.mymind /  23 สิงหาคม 2559 /  417 views

นิทรรศการมีชีวิตกับสิทธิผู้บริโภค ในงาน สานพลัง สามพลัง เพื่อผู้บริโภค”
เนื่องในวันสิทธิผู้บริโภคสากล วันที่ 14 -15 มีนาคม 2554

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test