2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1576 views
คุยกับสารี (องค์การอิสระฯกับเจ็บป่วยฉุกเฉิน) นักข่าวผู้บริโภค (เครือข่ายผู้บริโภคกาญจนบุรี ข้อเสนอฉลากอาหาร 2)

Add Your Comments

Related Videos

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-01-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 24-01-57

    หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค (เรื่อง Priceless) สารคดีจากเครือข่าย ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ...

    1988 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 23-01-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 23-01-57

    ห้องทดสอบหลังบ้าน (ตรวจสอบสารปนเปื้อนในถั่วงอก) ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์ (เครื่องสำอางผิดกฎหมาย)

    2176 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 16-01-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 16-01-57

    ห้องทดสอบหลังบ้าน (ตรวจสอบโฆษณาเกินจริงทางอินเทอร์เน็ต) สารคดีจากเครือข่าย (มูลนิธิสุขภาพไทย...

    1987 views

  •  
    2.4 ทีวีผู้บริโภค 09-01-57

    2.4 ทีวีผู้บริโภค 09-01-57

    ห้องทดสอบหลังบ้าน (ตรวจสอบฉลากขนมปัง) ดูดีดีวิธีพิทักษ์สิทธิ์ (รู้ทันฟิตเนส)

    1773 views