2.4 ทีวีผู้บริโภค /  su.mymind /  04 สิงหาคม 2558 /  1651 views
"คุยกับสารี" โดยคุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรื่อง.. ปัญหาโฆษณาสินค้าสุขภาพในสื่อสาธารณะ "เคลียร์คัตชัดเจน" ตอน... อย่ายอมจ่ายในสิ่งที่ไม่ได้ใช้

Add Your Comments

Related Videos