ทำไมถึงไม่ควรขึ้นค่า Ft


กกพ. ควรทวงหนี้จาก ปตท. ให้ได้ก่อน ไม่ใช่ให้ประชาชนจ่ายค่า Ft ก่อน

พิมพ์ อีเมล