ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ทำไมถึงไม่ควรขึ้นค่า Ft


กกพ. ควรทวงหนี้จาก ปตท. ให้ได้ก่อน ไม่ใช่ให้ประชาชนจ่ายค่า Ft ก่อน

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test