ZooM ค่า Ft

 
ขยายภาพให้ชัด ว่าค่าไฟฟ้าเขาหลอกประชาชนกันยังไง 
บอกไม่เก็บค่า Ft ช่วงน้ำท่วม แต่ที่จริงคือเอาค่า Ft ไปรวมกับค่าไฟฐาน พูดง่ายๆ คือไม่เก็บค่า Ft แต่เอาไปขึ้นในค่าไฟฐานแทน

โดย อิฐบูรณ์ อ้นวงษา

พิมพ์ อีเมล