ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

คนไทยถูกต้ม หลอกว่าลดค่า Ft


คนไทยถูกต้ม หลอกว่าลดค่า Ft ให้ในช่วงน้ำท่วม แต่ความจริงเป็นการนำค่าFt เกือบ 1 บาทต่อหน่วย ไปรวมในค่าไฟฐาน เป็นการหลบตัวเลข หลอกประชาชนทั้งประเทศ

โดย อิฐบูรณ์ อ้นวงษา

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test