ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ค่าตอบแทน โบนัส ควรเป็นของใคร.


แต่งตั้งได้เป็นโดยรัฐ ค่าตอบแทน โบนัส ควรเป็นของใคร.

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test