คอบช. และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนผู้บริโภคระวัง 'โปรไฟไหม้' ของรถยนต์ เรียกร้อง สคบ. และบริษัทรับผิดชอบลูกค้าเดิม

news pic 20022020 gm 2

คอบช. และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนผู้บริโภคระวัง 'โปรไฟไหม้' ของรถยนต์ พร้อมเรียกร้อง สคบ. และบริษัทรถยนต์รับผิดชอบลูกค้าเดิมที่ยังไม่หมดสัญญาประกัน

         สืบเนื่องจาก บริษัท จีเอ็ม มอเตอร์ ประเทศไทย ที่จำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลต ประกาศยุติการผลิตการจำหน่ายรถยนต์และยุติการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายในปี 2563 หลังจากนั้นจึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายรถยนต์ลดราคา 50 เปอร์เซนต์ ในรถรุ่นที่คงค้างในคลังสินค้าของผู้แทนจำหน่าย ทั่วประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้บริโภคสนใจจองและซื้อรถยนต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากนั้น

          นายไพบูลย์ ช่วงทอง ประธานคณะอนุกรรมการสินค้าและบริการ ของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค(คอบช.) กล่าวว่า คอบช. และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อยากฝากเตือนผู้บริโภคให้ระวังการซื้อรถยนต์ในช่วงการส่งเสริมการขายที่นำรถยนต์ที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้า หรือ อาจเรียกว่าการขายเลหลัง ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเสี่ยงภัยเข้าไปซื้อจะทำให้การรับประกันหลังการขายอาจจะเป็นไปได้ยากขึ้น ทั้งเรื่องศูนย์บริการ อะไหล่ การรับประกันคุณภาพ เป็นต้น เนื่องจากผู้ประกอบการได้ประกาศยุติการผลิต การจำหน่าย และการดำเนินธุรกิจในประเทศทั้งหมด หากเกิดการชำรุดบกพร่องและเกิดการฟ้องร้องคดีที่ผู้บริโภคชนะก็จะได้รับเพียงแค่คำพิพากษา ไม่สามารถบังคับคดีได้ และหาทรัพย์จำเลยไม่เจอ
          ด้วยการจำหน่ายสินค้าในลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้บริโภคได้ คณะอนุกรรมการสินค้าและบริการ (คอบช.) จึงมีข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานและบริษัท ดังนี้

          1. ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงให้วางเงินประกันหากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง ตามปริมาณรถและรายได้ที่จำหน่ายไปแล้ว โดยที่รถยนต์ยังอยู่ในสัญญาประกัน

          2. บริษัทจะต้องสนับสนุนให้มีตัวแทนผู้รับผิดชอบและบริการหลังการขาย หลังบริษัทได้ยุติการประกอบการอย่างถาวรอย่างน้อย 4 ปี เพื่อรับผิดชอบต่อสินค้าของบริษัท

          3. เร่งให้ผู้บริโภคที่เพิ่งจัดทำสัญญาซื้อขายที่อยู่ในระยะเวลาประกัน ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผิดชอบสัญญารับประกันคุณภาพสินค้า ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ส่วนรถยนต์ที่ซื้อในช่วงโปรไฟไหม้ ควรมีการรับประกันที่ชัดเจน อย่างน้อย 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็นต้น

          และ 4. ขอให้ชี้แจงนโยบายการดูแลผู้บริโภค ในระยะเวลาการรับประกัน ก่อนยุติการผลิตและยุติการจัดจำหน่ายในประเทศไทย

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, รถยนต์, สคบ., เชฟโรเลต, หยุดการผลิต, คณะกรรมการองค์อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, โปรไฟไหม้

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน