ร้องนายกฯดันร่างพ.ร.บ.องค์การคุ้มครองผู้บริโภค

580623 actionnews3

กลุ่มผู้บริโภค ร้องนายกฯผลักดันร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค หวังแก้ปัญหาแบบวันสต็อปเซอร์วิสวันนี้ 23 มิ.ย.58 เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งไม่ได้รับการเยียวขาจากระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของภาครัฐที่มีปัจจุบัน จำนวน 40 คน นำโดย นายเจริญ วงศ์กังแห นางสุนันทา ประจุศิลป และนายรัชพล ทำเอี่ยม ได้เดินทางมาที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เร่งออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของ ครม. อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้รับหนังสือและจะส่งเรื่องข้อเรียกร้องของเครือข่ายผู้บริโภคถึงนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาต่อไป

อนึ่ง ในเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน เครือข่ายผู้บริโภคได้เข้ายื่นหนังสืออีกหนึ่งฉบับที่รัฐสภาต่อ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้มีการบัญญัติให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญดังเดิมเหมือนรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550

หลังจากรับหนังสือประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าการพิจารณากฎหมายนั้นเป็นการพิจารณารายมาตรา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้ตัดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคออกทั้งมาตรา โดยเหตุผลการตัดให้ไปถาม ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเอง

580623 actionnews1

580623 actionnews2
580623 actionnews4

 

 580611 picweb page 

พิมพ์ อีเมล