ผู้บริโภค จังหวัดพิจิตร ยื่นหนังสือ สสจ.เดินเรื่ององค์การอิสระฯ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรเร่งรัดให้ ส.ส.ในพื้นที่เร่งพิจารณา (ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... หวั่นการเมืองแทรกทำให้กฎหมายแท้งก่อนปิดสมัยประชุม

เมื่อเวลา ๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นวันผู้บริโภคสากล  เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรนำโดยนายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์ ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคประมาณ 7 คนได้เดินทางไปยื่นหนังสือ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย สาขาจังหวัดพิจิตร(เป็นสาขาพรรคเพื่อไทยแห่งแรกของประเทศ)เพื่อให้นางสาวสุณีย์     เหลืองวิจิตร   อดีตเลขาธิการพรรค ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ ๓๐ ของพรรคเพื่อไทย โดยมีตัวแทนพรรคเพื่อไทยมารับหนังสือ พร้อมจะส่งให้ ส.ส.ในพื้นที่ต่อไป


จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้เดินทางไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ สาขาพิจิตร เขต ๒  ซึ่งมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน ๒ คน ได้แก่ นายไพฑูรย์    แก้วทอง   อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ ๑๑ ของพรรคประชาธิปัตย์ และ คนรุ่นใหม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยอย่างนายนราพัฒน์  แก้วทองซึ่งเป็นบุตรชายนายไพฑูรย์  แก้วทอง ปัจจุบันนายนราพัฒน์  แก้วทอง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดพิจิตรรวมทั้งยังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มีตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์มารับหนังสือและจะเสนอให้ ส.ส.ของพรรคช่วยเร่งรัดต่อไป เพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวพรรคได้มีส่วนผลักดันมาตั้งแต่เริ่มต้น

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น.  ได้เดินทางไปยังที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา สาขาพิจิตร เขต ๑ ซึ่งเป็นทั้งที่ทำการพรรคและบ้านพักของ ส.ส.หลายสมัยอย่างนายวินัย ภัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดพิจิตรและเป็นน้องชายนายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์อดีต ส.ส.และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ทั้งนี้พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลลำดับที่ ๒  มีตัวแทนมารับและจะเสนอให้ ส.ส.ต่อไป

จากนั้น คณะของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตร ได้เดินทางต่อไปยังอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนา สาขาพิจิตร เขต ๓ เพื่อยื่นหนังสือให้ นายศิริวัฒน์    ขจรประศาสน์ บุตรชาย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา  ทั้งนี้ ปัจจุบัน  นายศิริวัฒน์     ขจรประศาสน์    เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดพิจิตรและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิย์  เวลา ๑๔.๐๐ น.ได้ยื่นหนังสือให้ตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อให้นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์  เร่งรัดการออกกฎหมายของภาคประชาชนต่อไป

 

นายรุ่งเรือง กัลย์วงศ์  ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพิจิตร    กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ในการยื่นหนังสือดังกล่าวเครือข่ายผู้บริโภคได้แนบสาระสำคัญเพื่อชี้แจงให้ ส.ส.เห็นประโยชน์และสาระสำคัญ  ของกฎหมายที่ต้องการให้เร่งรัด  ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความแตกต่างหลากหลาย มีพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เป็น ส.ส.หน้าเก่าที่เกาะติดพื้นที่มาตลอดเป็นรัฐมนตรีหลายสมัย จังหวัดพิจิตรจึงเป็นเป็นจังหวัดที่มี ส.ส.ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งมีบารมีในการเปลี่ยนแปลงประเทศมาทุกยุคทุกสมัย   หลายเรื่องโดยเฉพาะด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค      เช่น การขุดลอก พัฒนาบึงสีไฟเป็นพื้นที่แก้มลิง ฯลฯ  ส.ส.ในจังหวัดทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างมีความเห็นตรงกัน

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดพิจิตรจึงอยากเห็นและขอให้กำลังใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดพิจิตรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล มีความเห็นที่ตรงกันในการให้ความสำคัญและมีความกล้าหาญที่จะเร่งรัดพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ....   ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง เป็นหลักประกันให้กับผู้บริโภคต่อไป”


พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน