กลุ่มตุ๊กตุ๊กกว่า 40 ราย ร้อง มพบ. เหตุถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรม

tuktuk

กลุ่มผู้ขับสามล้อเครื่องกว่า 40 ราย เข้าร้อง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรณีถูกฟ้องคดีอย่างไม่เป็นธรรม

          วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ มพบ. กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ขับสามล้อเครื่องกว่า 40 ราย ว่าถูกฟ้องคดีจากธนาคารออมสิน เรื่อง การผิดสัญญากู้ยืมเงิน เนื่องจากเมื่อปลายปี 2558 กรมการขนส่งทางบกเปิดโครงการ ‘สามล้อเอื้ออาทร’ ให้สิทธิจดทะเบียนรถสามล้อรับจ้างใหม่จำนวน 814 คัน โดยให้คนที่รับจ้างขับสามล้อที่มีความประสงค์จะมีรถสามล้อรับจ้างเป็นของตัวเองมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจดทะเบียนได้ ในวันที่กรมการขนส่งประกาศผู้มีสิทธิจดทะเบียนนั้นมีบริษัท สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด ไปเปิดบูทโฆษณาขายรถสามล้อเครื่องที่กรมการขนส่งฯ โดยที่ไม่มีป้ายราคาบอก กลุ่มผู้เสียหายจึงสอบถามและสหกรณ์บอกเพียงแต่ว่ารถสามล้อราคาไม่เกิน 300,000 บาท กลุ่มผู้เสียหายจึงจองซื้อรถกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ติดต่อกับธนาคารออมสิน สาขาเยาวราชและสาขาพารากอน ให้มาทำสัญญาเงินกู้ที่สหกรณ์ ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นการกู้ไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาซื้อรถสามล้อ โดยไม่ทราบว่าตัวเองได้กู้เงินไปจำนวนเท่าไร เจ้าหน้าที่ธนาคารบอกให้ลงชื่อในส่วนไหนจึงลงชื่อตามทั้งหมด จากนั้นในวันรับรถผู้เสียหายจะได้รับกระดาษชี้แจงจากสหกรณ์ให้ชำระหนี้เป็นรายสัปดาห์  

            หลังจากทำสัญญาดังกล่าว กลุ่มผู้เสียหายได้รับเพียงสมุดบัญชีธนาคาร แต่ไม่ได้รับเงินและสัญญากู้เงิน ส่วนทะเบียนรถฉบับจริงสหกรณ์เป็นผู้เก็บไว้ จากนั้นสหกรณ์ได้แจ้งให้ผ่อนชำระค่างวดกับสหกรณ์โดยตรงหรือชำระที่ธนาคารดังกล่าวสาขาใดก็ได้ แต่ให้ชำระเงินเข้าในชื่อบัญชีของสหกรณ์ และนำใบชำระเงินของธนาคารไปแลกใบเสร็จของสหกรณ์ ผู้เสียหายแต่ละรายได้ชำระเงินให้สหกรณ์มาโดยตลอด แต่สุดท้ายกลับถูกธนาคารฟ้องเนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ จำนวนเงินตั้งแต่ 350,000 - 500,000 บาท และเป็นการกู้สินเชื่อประเภทธุรกิจห้องแถวไม่ใช่การกู้ไฟแนนซ์ตามที่ผู้เสียหายเข้าใจ รวมทั้งมีการทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยกลุ่มผู้เสียหายไม่ทราบและไม่เคยทำสัญญาดังกล่าว จึงไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมจังหวัด และได้รับคำแนะนำให้เข้ามาร้องเรียนที่ มพบ.

            นางนฤมล กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 8 ตุลาคม นี้ มพบ. ได้เชิญบริษัท สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด และธนาคารออมสินมาเจรจา โดยหวังว่าจะได้รับความมือจากทั้งบริษัทและธนาคาร และสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถสามล้อเครื่องที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น สามารถนำเอกสารต่างๆ เข้ามายื่นได้ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 - 248 - 3734 ถึง 37 แฟกซ์ 02 - 248 - 3733

เอกสารที่ต้องนำมายื่น ได้แก่

- หลักฐานที่ถูกฟ้องคดี

- เอกสารการชำระเงิน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน