สกัดประกันซื้อข้อมูลโทร.ป่วนลูกค้า

คปภ. งัดกฎเหล็กตัวแทนขายทางโทรศัพท์ต้องแจ้งที่มาข้อมูลลูกค้า

 

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า บริษัทประกันวินาศภัยได้ทำความเข้าใจกับบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ขายประกันผ่านโทรศัพท์ถึงเกณฑ์ใหม่ที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกมา ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการถูกร้องเรียน

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ประสงค์จะทำประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยจะต้องยุติการสนทนาทางโทรศัพท์ทันที และหากลูกค้าต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตัวเอง ตัวแทน หรือนายหน้า จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าว่าได้มาอย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้

“กรณีนี้จะช่วยยับยั้งการขายข้อมูลลูกค้าด้วย เพราะถ้าผู้มุ่งหวังรู้ว่านายหน้าหรือตัวแทนได้ข้อมูลมาจากไหน ก็จะไปจัดการกับบริษัทขายข้อมูลจะด้วยวิธีใดก็ตาม จะทำให้การขายข้อมูลลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่เต็มใจลดลง” แหล่งข่าวเปิดเผย

นอกจากนั้น เกณฑ์ใหม่ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นหลัก คือ ให้ลูกค้าสามารถบอกยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า ประชาชนควรจะรับรู้ถึงสิทธิพื้นฐานของตัวเอง เพื่อช่วยกันพัฒนาธุรกิจประกันภัย และนำไปสู่การซื้อขายประกันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลจาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ 23/06/52
 

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน