วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย : สารเคมีอันตรายทางการเกษตรจะต้องหมดไป !

news pic consumerprotectionday 2020 1         
          30 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย แต่ในปีนี้นั้น
ยังเป็นวันที่ คกก.วัตถุอันตรายจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนการแบน 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตรออกไป - เรา ขอ คัด ค้าน -

          เพราะการเลื่อนเพื่อยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้ออกไปอีกไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี เพราะมันแปลว่า ระหว่างนี้ทุกๆ คนก็ยังจะได้รับผลกระทบจากสารเคมีนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน เช่น ผลทดสอบสารตกค้างในถั่วเหลืองที่ได้เผยแพร่ออกไปเมื่อวานก็พบสารตกค้าง มียาฆ่าหญ้า #ไกลโฟเสต แม้จะมีในปริมาณที่น้อยแต่ก็ยังเป็นอันตรายอยู่ดี! เพราะไกลโฟเซตถือเป็นสารเคมีอันตราย เป็นสารก่อมะเร็ง หากสัมผัสสารจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ส่งผลต่อต่อมไร้ท่อ อีกทั้งยังพบการตกค้างในเลือดแม่และสะดือทารกแรกเกิดสูงถึง 50.7% อีกด้วย 🏴‍☠️

          นอกจากไกลโฟเสตแล้ว ก็ยังมีอีกสองสารที่อันตรายไม่แพ้กัน 😱

          พาราควอต - เป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าที่นิยมใช้ทั่วโลก เพราะราคาไม่แพง สารพาราควอตเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่อนข้างรุนแรง ทั้งผิวหนังเป็นแผลพุพอง เมื่อสูดดมหรือได้รับสารพาราควอตเข้าสู่ร่างกายจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ทำลายสมอง สามารถส่งต่อถึงทารกในครรภ์ผ่านรกและสายสะดือได้ อีกทั้งการที่เป็นสารพิษเฉียบพลัน หากได้รับเพียง 1-2 ช้อนชา ก็อาจถึงแก่ชีวิต

          คลอร์ไพริฟอส - จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบประสาทในตัวแมลง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้คลอร์ไพริฟอสเป็นสารประกอบที่มีอันตราย หากมีการสัมผัสโดยตรงสามารถส่งผลกระทบต่อระบบประสาทของมนุษย์ อาการของผู้ที่ได้รับพิษเฉียบพลันจากคลอร์ไพริฟอส ได้แก่ ปวดศีรษะ น้ำตาไหลมาก เหงื่อออกมากผิดปกติ น้ำลายในปากมีปริมาณมาก คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ตาพร่า มองภาพไม่ชัดเจน ตัวชาหรือไม่สามารถรับรู้ ความรู้สึกคล้ายเป็นอัมพาต กล้ามเนื้อหดเกร็งตัว หรือเกิดตะคริว มีอาการชักกระตุก หมดสติ และมีอาการโคม่า

          ในวันนี้ จึงขอเชิญชวนทุกคนมาแสดงพลังเพื่อคัดค้านไม่ให้เลื่อนการแบนออกไป ทำได้ง่ายๆ เพียงถ่ายภาพที่ชอบ หรือ เขียนความที่ใช่ และ ติดแฮชแท็กเหล่านี้เข้าไปด้วย #MobFromHome #แบน3สารพิษเดี๋ยวนี้ #ครัวไทยต้องไม่ใช่ครัวโรค #อย่าฉวยโอกาสอ้างโควิดไม่แบน3สาร

          “ อาหารที่เราทานจะต้องปลอดภัย และ ไม่ว่าจะอย่างไรผู้บริโภคจะต้องได้รับความคุ้มครองตามสิทธิผู้บริโภค 5 ประการ โดยหนึ่งในห้าข้อนั้นมีข้อที่ระบุว่า 'สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว' ”

          ดังนั้น คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีหน้าที่ในการลงมติเพื่อแบนสารเหล่านั้น จะต้องไม่เลื่อนวันที่จะยกเลิกการแบนออกไป และ รีบแบนสารเคมีอันตรายเหล่านี้โดยเร็วที่สุด !!! รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐควรจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังได้แล้วหรือไม่

          อย่างไรก็ตาม มาติดตามดูกันว่า คกก.วัตถุอันตราย จะคุ้มครองผู้บริโภคในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยได้มากน้อยแค่ไหน...

Tags: พาราควอต, วัตถุอันตราย, ไกลโฟเซต, สารเคมีอันตราย, อาหาร, คลอร์ไพริฟอส, ยกเลิกสารเคมีอันตราย, สคบ., ผัก, ผลไม้, วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย, คกก.วัตถุอันตราย, คัดค้าน, ครัวไทยไม่ใช่ครัวโรค, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, MobFromHome, แบน3สารพิษเดี๋ยวนี้, อย่าฉวยโอกาสอ้างโควิดไม่แบน3สาร

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน