มพบ. เรียกร้องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกลางในการกำกับค่ารักษาพยาบาล รพ. เอกชน

news pic 160562 CrossclaimHospital

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้อง ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลางในการกำกับค่ารักษาพยาบาลแพงของโรงพยาบาลเอกชน เพราะประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องนี้มากทั้งจากค่าบริการราคาแพงและรักษาเกินความจำเป็น

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โพสต์วิจารณ์กรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข บนเฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า “รับใช้กันขนาดนี้??? มีคนโทรมาแจ้งข่าวว่า อธิบดีและรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุข ขอนัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ด้วยจะนำสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไปพบจริงเท็จสื่อมวลชน ช่วยสืบให้ด้วยแจ้งว่า จะรับใช้ขนาดนี้มั้ยหากประชาชนเดือดร้อน หรือช่วยนัดให้ประชาชนพบต่อได้มั้ย”

          สำหรับปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและรับฟังความคิดเห็นจากโรงพยาบาล โดยเสนอให้มีการแจ้งราคาค่ายาและค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชน แต่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรผู้บริโภคว่า ไม่มีประโยชน์และไม่ช่วยควบคุมค่ารักษาพยาบาล จนได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และมีมติจากคณะกรรมการราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ให้ยา เวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม และบริการทางการแพทย์เป็นบริการควบคุม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ ตั้งคณะอนุกรรมการที่มีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายเป็นคณะกรรมการ จนกระทั่งวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมาได้ปรากฎเป็นข่าวว่าสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนมติ กกร. และขอคุ้มครองฉุกเฉิน

          จากการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้เปิดเผยราคายา และราคาค่าบริการให้ประชาชนทราบ และประชาชนมีสิทธินำใบสั่งยาจากโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อจากร้านขายยาได้ ส่วนมาตรการอื่นๆ ยังอยู่ในช่วงการศึกษา

          ล่าสุดวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ประกาศจะร้องสอดกับศาลปกครองสูงสุด เพราะเห็นว่า หากประกาศควบคุมถูกยกเลิกจะส่งผลต่อการตรวจสอบราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน และผู้บริโภคจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในราคาที่แพงขึ้นโดยที่ไม่มีหน่วยงานไหนกำกับค่ารักษาพยาบาลได้ และส่งผลต่อภาวะหนี้สินของประชาชนและระบบบริการสุขภาพการโดยภาพรวม

ร่วมติดตาม Facebook LIVE แถลง “เครือข่ายผู้บริโภคเตรียมร้องสอดการฟ้องคดีของสมาคมรพ.เอกชน” ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

Tags: สารี,, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ค่ารักษาพยาบาลแพง, รพ.เอกชน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน