ข่าว/บทความรถโดยสาร

สนข. ทำแผนปฎิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

590524 way
7 ส.ค. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม
กล่าวในงานประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 ในการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในไทย ถือว่าเป็นปัญหาที่ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ

เพราะไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ 2 ของโลก มีอัตราการเสียชีวิตในสัดส่วนประมาณ 36 คน ต่อประชากร 1 แสนคน หรือ ปีละกว่า 20,000 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายปีละ 5 แสนล้านบาท โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ พบว่ามาจากการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด , เมาแล้วขับ , สภาพของรถ และสภาพของถนน ไม่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จัดทำแผนแม่บทเพื่อลดความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างบูรณาการ

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะ 3 ปี และ 10 ปี คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปีหน้า(61) รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจากการรับฟังความคิดเห็น ได้มีการเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้ที่เมาแล้วขับ และผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหรือคาดอุปกรณ์นิรภัยให้รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งเสนอให้กำหนดอัตราความเร็วของรถที่ขับในชุมชนใหม่จากเดิมที่กำหนด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหลือ 40 - 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมายอีกครั้ง คาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในเดือนตุลาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2565 จะลดสัดส่วนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เหลือไม่เกินปีละ 20 คนต่อประชากร 1 แสนคน และตั้งเป้าหมายการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในปี 2600

ข้อมูลอ้างอิงจาก  Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล