"สารี"หาช่องอุทธรณ์หลังศาล ปค.ไม่คุ้มครองชั่วคราวราคาก๊าซ

17 ม.ค. 55 น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งไม่ระงับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี และแอลพีจี ว่าภายในวันนี้จะมีการหารือร่วมกันใน 2 เรื่อง คือการพิจารณาในคำสั่งศาลปกครอง ว่าจะสามารถอุทธรณ์ได้หรือไม่

รวมถึงดูข้อมูลและรายละเอียดองค์ประกอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ยอมรับว่า การยื่นฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวครั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องเวลา อาจทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน นอกจากนี้จะพิจารณาว่ามีกฎหมายใด มาตราใดบ้าง ที่จะมีอำนาจคุ้มครองชั่วคราวให้ชะลอปรับขึ้นราคาก๊าซทั้ง 2 ชนิด ตามมนโยบายของรัฐบาล ไม่เช่นนั้นประชาชนจะลำบากมากขึ้น เพราะถ้าการตรวจสอบเป็นเรื่องนโยบาย ถ้านโยบายมีผลกระทบประชาชนในทางปฏิบัติ สังคมต้องช่วยกันคิดว่าจะหากลไกใดมาดำเนินการในเรื่องนี้ได้บ้าง

อย่างไรก็ตามยอมรับว่า ผิดหวัง ที่ขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามได้ว่า การปรับขึ้นราคาก๊าซทั้ง 2 ชนิด มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ หรือมีข้อกำหนดราคาผิดพลาดหรือไม่อย่างไร เพราะราคาที่กำหนดอาจสูงเกินจริง จึงอยากให้รัฐบาลออกมาตอบคำถามว่า การคำนวณราคาที่กำหนดนั้นเกินจริงหรือไม่

พิมพ์ อีเมล