ทดสอบระบบลาดเอียงรถโดยสาร 2 ชั้น

จำนวนรถโดยสารสองชั้น

stat2

 

• ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบกสรุปจำนวนรถโดยสารสองชั้นทั้งที่เป็นรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางมีจำนวนทั้งสิ้น 7,118 คันแบ่งเป็นจดทะเบียนก่อนปี พ.ศ.2556 มีจำนวน 5,703 คัน และหลัง พ.ศ. 2556 มีจำนวนจดทะเบียนทั้งหมด 1,415 คัน

• ข้อมูลจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกสรุปจำนวนรถโดยสารสองชั้นทั้งหมด 7,118 คัน ผ่านการทดสอบการทรงตัว (พื้นเอียง) มีจำนวน 1,184 คัน เพราะฉะนั้นจะมีรถที่ไม่ผ่านหรือไม่ได้ทดสอบพื้นเอียง 5,934 คันซึ่งยังวิ่งให้บริการโดยที่ผู้โดยสารไม่ทราบข้อมูล

#รถโดยสารสองชั้นทุกคันต้องผ่านการทดสอบความลาดเอียง

พิมพ์ อีเมล