ทดสอบระบบลาดเอียงรถโดยสาร 2 ชั้น

การเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสองชั้น

stat1

 การเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสองชั้น
1.การเกิดอุบัติเหตุรถโดยสองสองชั้น เปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารชั้นเดียว ที่จดทะเบียน 10,000 คันเท่ากัน ในปี พ.ศ.2558 รถสองชั้นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าถึง 6 เท่า

2.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถโดยสารสองชั้นก็มีมากถึง 6 เท่า

#รถโดยสารทุกคันต้องผ่านการทดสอบความลาดเอียง
ข้อมูลจาก รายงานโดยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล