รถรับ-ส่ง นักเรียน

มพบ. ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิจ.พระนครศรีอยุธยายื่นข้อเสนอและมาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยกับผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

scoolbus150861

วันนี้ (15 ส.ค.61 ) เวลา 10.00 น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลไกคุ้มครองสิทธิจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ายื่นข้อเสนอแนะมาตรการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชูชาติ ศารทประภา เลขานุการฯ รับหนังสือแทน และในวันเดียวกันคณะทำงานได้เข้ายื่นหนังสือต่อหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยื่นข้อเสนอแนะในครั้งนี้ด้วย และหลังจากนี้คณะทำงานจะติดตามผลเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนารถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

พิมพ์ อีเมล