ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

VTR บอกเล่าเรื่องราวการผลักดัน "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริ­โภค" ที่มีการผลักดันมาเป็นเวลานาน แม้จะใกล้เส้นชัยก็ยิ่งต้องส่งเสียงเชียร์­ให้มากยิ่งขึ้น

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test