ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

กลุ่มผู้ซื้อผู้ใช้รถยนต์ใหม่ กรณีรถยนต์ฟอร์ด ใช้รถแล้วมีปัญหาเรื่องเกียร์

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test