ทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง
          ในภาวะปัจจุบันที่หน้ากากอนามัยเริ่มขาดตลาดมากขึ้น การทำหน้ากากอนามัยใช้เองจะเป็นวิธีหนึ่งในการบรรเทาสภาวะการขาดแคลนหน้ากาก อนามัยได้ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จึงแนะนำวิธีการทำหน้ากากอนามัย การใส่หน้ากากและการดูแลหน้ากากอนามัย อย่างง่าย ๆ มาฝาก ดังนี้ 


วิธีการทำหน้ากากอนามัย


 

                                         วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
  1. กรรไกรตัดผ้า
  2. ด้าย และเข็มเย็ยผ้า
  3. ผ้าฝ้าย ผ้ายืด หรือผ้าสาลูเนื้อแน่น กว้าง 6 นิ้วครึ่ง ยาว 7 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ชิ้น
  4. ยางยืด หรือไส้ไก่ สำหรับทำหู ความยาว 7 นิ้ว จำนวน 2 เส้น

วิธีการทำ
          1. นำผ้าที่เตรียมไว้มาพับครึ่งตามความผ้า แล้วพับจับจีบทวิช ขนาด 1 นิ้ว ตรงกลางผ้ากลัดเข็มหมุดหรือเนาตรึงไว้ ทำอีกชิ้นเช่นเดียวกัน
          2. นำผ้าที่พับไว้ตามข้อ 1 มาวาง โดยหันด้านนอกขึ้น และนำยางยืดมาวางที่มุมผ้า ด้านกว้าง ข้างบน และข้างล่าง ด้านละ 1 เส้น กลัดเข็มหมุดหรือเนาตรึงไว้
          3. นำผ้าที่พับไว้อีกขึ้นมาวางซ้อนกับผ้าชิ้นแรกที่ตรึงยางยึดไว้ โดยหันผ้าด้านนอกชนกัน แล้วเย็บจักรหรือด้นถอยหลังรอบผ้าสี่เหลี่ยม ให้ห่างจากริมผ้าด้านละครึ่งเซนติเมตร โดยเว้นช่องว่างไว้กลับตะเข็บประมาณ 1 นิ้ว
          4. ขลิบผ้าตรงมุมทั้ง 4 มุมให้ใกล้กับรอยเย็บ (เพื่อเวลากลับตะเข็บจะได้เรียบร้อยสวยงาม) แล้วกลับตะเข็บตรงช่องที่เว้นไว้
          5. สอยปิดช่องที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย


วิธีการทำไส้ไก่ (แทนยางยืด)
          1. ตัดผ้าเป็นชิ้นยาว 15-16 นิ้ว กว้าง 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 เส้น
          2. พับริมผ้าเข้าหากันตามความกว้าง แล้วทบอีกครั้ง
          3. เย็บตามแนวยาวตลอด จนสุดผ้า
          4. นำผ้าที่ได้ทั้ง 4 เส้น มาเย็บติดมุมทั้ง 4 มุม แทนยางยืด

วิธีการสวมหน้ากากอนามัย

          1. ล้างมือให้สะอาด
          2. คล้องสายรัดหน้ากากอนามัยที่ใบหูทั้งสองข้าง หากเป็นชนิดที่มีลวด ให้ด้านที่มีลวดอยู่ด้านบนของสันจมูก
          3. ดึงหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูก ปาก และคาง ปรับสายรัดให้กระชับแนบสนิทกับใบหน้า

การดูแลหน้ากากอนามัย

          1. ถ้าใช้หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษ ควรเปลี่ยนวันละครั้ง และทิ้งหน้ากากที่ใช้แล้วลงในถังขยะที่มีฝาปิด
          2. ถ้าใช้หน้ากากอนามัยชนิดผ้า สามารถซักด้วยน้ำและผงซักฟอก ผึ่งแดดจัด ๆ ให้แห้ง แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก
          3. หากหน้ากากอนามัยชำรุด หรือเปรอะเปื้อนน้ำมูกหรือเสมหะมาก ควรเปลี่ยนใช้หน้ากากอนามัยอันใหม่
          4. ไม่ใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่น

ที่มา : เว็บวิชาการ.คอม

พิมพ์ อีเมล