คำสั่งศาลปกครอง ไม่ระงับขึ้นก๊าซ

ศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราว กรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอระงับขึ้นก๊าซ เหตุเป็นนโยบายของรัฐบาล

พิมพ์ อีเมล