ข่าว/บทความรถโดยสาร

Clips - งาน เปิดสภาผู้บริโภคระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับบริการและความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

มูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค เครือข่ายผู้บริโภค รณรงค์ให้ความรู้สิทธิกรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากรถ โดยสารสาธารณะ เผยแต่ละปีมีนับพันรายและผู้บริโภคไม่รู้สิทธิได้รับการเยียวยา ด้านเอแบคโพลล์เผยประชาชนกว่าครึ่งไม่รู้รัฐบาลประกาศปัญหาอุบัติเหตุเป็น วาระแห่งชาติ

 


13 พ.ย. – ร.ร.ทีเคพาเลซ นนทบุรี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และตัวแทนเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จัดงานรำลึกวันเหยื่อโลกว่าด้วยอุบัติเหตุทางท้องถนน 21 พฤศจิกายน ด้วยการแห่โลงศพจำลอง พร้อมยืนไว้อาลัยแก่เหยื่อที่ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ  

 

{youtube width="500" height="420"}Y9_MIlF-Rvk{/youtube}

{youtube width="500" height="420"}z0cVbgGcMB8{/youtube}

{youtube width="500" height="420"}tyum-ZN1_TU{/youtube}
นำเสนอข้อมูลโครงสร้างรูปแบบการประกอบการรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย
โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล จาก TDRI

{youtube width="500" height="420"}WNaaBchZ16Q{/youtube}
สถานการณ์ความ(ไม่)ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและเกร็ดความรู้ของ
กระบวนการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุที่ควรรู้

โดย ผศ.ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ

{youtube width="500" height="420"}AyAnO_LXAC8{/youtube}

{youtube width="500" height="420"}IFF9dn6MwI4{/youtube}

{youtube width="500" height="420"}zz1Y0OfIabc{/youtube}
ซักถาม  - ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

พิมพ์ อีเมล