รู้สิทธิ์เมื่อ สวย-หล่อด้วยศัลยกรรมแล้วเกิดปัญหา

580811 Surgery
อยากสวย-หล่อระวังเสียโฉม "ฉีดซิลิโคน"หวิดตาบอด!
ของ นสพ.เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
“หนุ่มหล่อโพสต์เตือนชาวโซเชียลฯ เผยประสบการณ์หวิดตาบอด หลังทนพิษศัลยกรรมนานนับปี ระบุฉีดซิลิโคนใต้ตา-ร่องแก้ม ภายหลังพบแข็งเป็นก้อน-คันใต้ผิวแก้ม แพทย์ช่วยแก้กรีดใต้ขนตาล่าง-เลาะ-ขูดซิลิโคนออกทัน”

 

จากเหตุการณ์นี้แม้ว่าเรื่องการทำศัลยกรรมให้สวยงามจะเป็นเรื่องความพึงพอใจส่วนบุคคล แต่เป็นการว่าจ้างแล้วเกิดปัญหา ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ การใช้สิทธิ์ในฐานะผู้บริโภคเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถเรียกร้องชดเชยความเสียหายได้

วิธีเรียกร้องชดเชยความเสียหาย
1. แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่ไว้ก่อน
2. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อให้ตรวจอาการที่เกิดขึ้นจากการรับบริการจากคลินิกแห่งนั้น โดยขอให้แพทย์ประเมินความเสียหายและประเมินค่ารักษาพยาบาลหากต้องรักษาต่อเนื่อง
3. รวบรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรียกร้องให้ทางคลินิกรับผิดชอบ
4. ทำหนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรฐานและการให้บริการของสถานบริการเสริมความงานแห่งนั้น
5. หลังจากนั้นทำหนังสือถึงผู้ประกอบการสถานพยาบาลเสริมความงาน เพื่อขอให้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจัดส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนแนบไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิในการฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภคได้

เอกสารที่ควรมี
หลังฐานการขอใช้บริการ ใบเสร็จการชำระค่าใช้บริการ ภาพถ่ายก่อนและหลังการใช้บริการอย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน หลักฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ให้บริการ ประวัติการรักษาของผู้ร้อง หลักฐานการประเมินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากแพทย์ บันทึกประจำวันที่แจ้งความตำรวจไว้

ร้องเรียนที่ไหนได้บ้าง
1. สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทรศัพท์ 021937999
2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทรศัพท์ 025918844
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166 กรณีผู้บริโภคต้องการให้ช่วยฟ้องคดี
4. ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ 022483737

"ร้องทุกข์ 1 ครั้ง ดีกว่าบ่น 1000 ครั้ง"
สุมาลี  พะสิม  - เรียบเรียง
ข้อมูลอ้างอิงจาก นสพ. นสพ.เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 , ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล