ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

 ยากับผู้บริโภค /  su.mymind /  03 สิงหาคม 2558 /  1189 views
ทำความรู้จัก ยาชื่อสามัญ คลิป รู้จักยา เข้าใจใช้ -- ใช้ยาให้ตรงอาการ

Add Your Comments

Related Videos

Website Security Test