โทรคมนาคมกับผู้บริโภค /  su.mymind /  06 กุมภาพันธ์ 2560 /  311 views

ความเห็นจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กรณีการคิดค่าโทรเป็นวินาทีไม่ปัดเศษ
"..จริงๆ แล้วผู้ที่จะปกป้องเราได้ดีที่สุด คือพวกเรา ผู้บริโภคด้วยกันเอง
ในต่างประเทศเวลาเขาต่อสู้นั้น ผู้บริโภคออกมาสู้"
..กรณีของการคิดเวลาเป็นวินาที เป็นตัวบ่งชี้ที่เเสดงให้เห็นว่า
ผู้บริโภคยังรวมพลังได้ยาก ถ้าทำให้ผู้บริโภครวมตัวกันได้
ในที่สุดผู้ประกอบการจะพัฒนา และประเทศจะเดินต่อไปได้"
- รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
#โปรวินาทีคิดค่าโทรไม่ปัดเศษ

Add Your Comments

Related Videos