รู้ไหมธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อใด

ธนาคารพาณิชย์เยอะเหลือเกิน แต่รู้ไหมว่าเกิดขึ้นเมื่อใด

เมื่ออังกฤษชนะในสงครามฝิ่นและยึดได้เกาะฮ่องกง อังกฤษก่อตั้งธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทยได้ตกลงทำสัญญาทางการค้า "เบาว์ริ่ง" กับอังกฤษในพ.ศ.2398 เมื่อมีการค้าระหว่างกัน อังกฤษจึงสนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขึ้นในบางกอก โดยยื่นขออนุญาตดำเนินธุรกิจกิจการธนาคารขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2431 ในชื่อ แบงก์หลวงแห่งกรุงสยาม (Royal Bank of Siam) ซึ่งทำหน้าที่ในทางการเงินในรัฐบาลแห่งสยามประเทศ เช่น เก็บภาษี พิมพ์บัตรธนาคาร ให้เงินกู้แก่องค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาล และถือเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล