การล้างพิษจริงหรือลวง

ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปจากยุคที่มีการต่อเติมตึกให้สูงขึ้น

จนกลายเป็นยุคตึกถล่มลงมา การเปลี่ยน แปลงทำนองนี้ ได้ก่อให้หลาย ๆ คนเกิดความรู้สึกว่าการอาบน้ำเพื่อชำระคราบสกปรกออกจากร่างกาย ของเราท่านทุกวัน ไม่เพียงพอกับคนในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เสียแล้ว จึงมีคนหัวใสคิดสร้าง บริการเชิงธุรกิจ ทั้งในเรื่องการบริการอาบน้ำทางเพศ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจจะยับยั้งทั้งที่รู้ว่าเป็น แหล่งแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ไปจนถึงการบริการที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการมาเป็นฐานของความรู้ที่จะนำ มาขาย ในรูปการล้างสารพิษออกจากร่างกายเพื่อให้ผู้บริโภคบริการนั้นพึงพอใจ

ประเด็นที่สำคัญก็คือ การใช้ข้อมูลวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่จริงหรือลวง ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจาก รัฐหรือไม่ การเล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้จึงอาจเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพราะนับวันจะมีผู้ขายบริการลักษณะนี้เพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ

ความเปลี่ยนแปลงใช่ว่าจะดีเสมอไป
การพัฒนาประเทศในรูปแบบที่ขาดความรอบคอบของประเทศไทยนั้น ได้นำความพินาศอย่างมหาศาลมาสู่สังคมไทย โดยเริ่มจากความพินาศในระบบนิเวศวิทยา ลำดับเรื่อยมาจนถึงสุขภาพของประชาชนทั้งทางกายและจิตใจ

ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่อื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ สงขลา นั้นจะสามารถรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกคน และหลายคนคงสรุปได้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ก้าวล่วงไปใน ทางที่เลวร้ายทุกวัน

ปัจจุบันคนกรุงเทพกำลังสูดลมหายใจเข้าปอดแบบไม่เต็มท้อง เพราะไม่แน่ใจว่าระบบการกรองฝุ่น ละอองซึ่งพ่อแม่ให้มาคือ จมูก นั้นจะสามารถกรองเอาสิ่งแปลกปลอมในอากาศ (ซึ่งเมื่อสามสิบปีก่อนยัง ไม่มี) ทำงานได้เต็มที่หรือไม่ ครั้นจะกินอาหารก็คงยังไม่แน่ใจว่าจะมีสารพิษอะไรบ้างที่ปนเปื้อนอยู่ ตลอดจนน้ำดื่มก็ไม่แน่ใจว่า ถ้าเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย.พร้อมเลขทะเบียนนั้น เป็นทะเบียนปลอมหรือไม่

สารพิษอะไรบ้างที่อยู่ในร่างกายเรา
เรา ในที่นี้จะขอขีดวงจำกัดเฉพาะคนในกรุงเทพมหานคร หรือเมืองที่มีความน่าเบื่อหน่ายเท่ากรุง เทพมหานคร

เราได้รับสารพิษจากอาหารในรูปของ สารกำจัดศัตรูพืช หรือที่เรียกว่ายาฆ่าแมลง(ทั้งที่ไม่ได้เป็นยาเลย) ซึ่งเกษตรกรอภินันทนาการให้เราด้วยความใจจืดใจดำจะฆ่าผู้บริโภคทางอ้อม สารพิษพวกนี้มาทั้ง ในผัก ผลไม้ ธัญพืช แม้แต่ในสัตว์น้ำก็ยังมีได้ในปริมาณที่มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่เวรกรรมของผู้บริโภค

สารเจือปนในอาหารซึ่งมากับอาหารสำเร็จรูป อาจถือว่าเป็นสารพิษได้เช่นกัน ถ้าผู้ผลิตประเภทที่ ด้อยคุณภาพ เช่น พวกที่ผลิตอาหารในรูปที่ไม่ใช่โรงงาน (ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่กฎหมายสร้างไว้ให้)ใส่สาร เจือปนลงไปแบบไม่บันยะบันยัง หรือใส่ลงไปเพื่อความสะดวกในการยืดอายุอาหาร เช่นกรณีของ ลูกชิ้นต่าง ๆ ที่ปัจจุบันไม่เห็นมีการแช่น้ำแข็งแล้ว

นอกจากสารเจือปนในอาหารแล้วคนไทยบางคนซึ่งเป็นนักประยุกต์(สิ่งเลว ๆ ได้เก่ง)ได้นำเอา สารพวกฟอร์มาลิน ที่ใช้ดองศพไม่ให้เน่า มาใส่ในอาหารต่าง ๆ ทั้งผักและเนื้อ ซึ่งแทนที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่เน่ากลับเป็นการทำให้ผู้บริโภคเน่าเร็วขึ้นเสียอีก ซ้ำยังมีเรือประมงบางลำมีการใช้น้ำประสานทองหรือบอแรกซ์ ไปผลิตน้ำแข็งสำหรับแช่ปลาเรือประมง เพื่อให้สามารถตระเวณขโมยปลาในประเทศอื่น ๆ ได้นาน ๆ ไม่ต้องรีบเข้าตลาดปลา

พ้นจากเรื่องอาหาร ก็คงต้องพิจารณาเรื่องน้ำ ซึ่งถ้าเป็นน้ำประปาก็คงต้องวางใจในการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคว่า จะโชคดีได้น้ำดิบที่ดีมาผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานโลก เรา
คงไม่โชคร้ายได้น้ำดิบชนิดที่อยู่ในลำน้ำพอง ซึ่งเมื่อมีผู้ส่งน้ำนั้นไปวิเคราะห์ที่ฝรั่งเศสตามข่าวหนังสือพิมพ์ ก็พบว่ามีสารไดออกซินซึ่งอันตรายมาก ๆ และเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานบางประเภทที่แอบทิ้ง น้ำเสียลงลำน้ำพอง ดังนั้นน้ำประปาที่ทำจากน้ำที่มีการทิ้งน้ำเสียลงแหล่งน้ำนั้น ๆ ก็จะมีโอกาสได้สารพิษทางอุตสาหกรรม

ครั้นมองมาที่น้ำดื่มบรรจุขวด ถ้าเคราะห์ร้ายก็จะได้น้ำดื่มที่ผลิตแบบไม่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เข้าซึ่งถ้าใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำดื่มในการผลิตละก็ ตัวใครก็ตัวมัน การที่จะหวังหน่วยราชการไปดูแลให้ทั่วถึงนั้น ก็ยังเป็นความหวังอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

อากาศที่เราหายใจในเมืองหลวงนั้นไม่ต้องวิเคราะห์ก็ทราบได้ว่ามีสารพิษมากมาย ทั้งที่อยู่ในควัน รถประจำทาง รถส่วนตัว และมอเตอร์ไซค์

สรุปแล้วถ้านำร่างกายของเรามาแยกแยะศึกษาก็คงพบสารพิษมากมาย ประการสำคัญก็คือ สารพิษที่อยู่ในร่างกายเรานั้น ก่อให้เกิดพิษหรือไม่ ร่างกายทำลายหรือขับทิ้งได้หรือไม่และมีวิธีอะไรจะกำจัด ได้หรือไม่ ประเด็นคำถามเหล่านี้นำมาสู่ธุรกิจการล้างสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งเราจะมาช่วยกัน
พิจารณาว่าเป็นจริงหรือไม่

กลยุทธในการขายบริการ
ปัจจุบันนี้ธุรกิจการล้างสารพิษนั้นที่โจ๋งครึ่มที่สุดมีอยู่หลายกลุ่ม ต่างก็อาศัยหลักการคล้ายกันคือ พยายามให้ข้อมูลแก่สาธารณชนว่า ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากสารพิษเข้า สู่ร่างกายทั้งทาง อาหาร น้ำ และอากาศที่หายใจ จนร่างกายเราไม่น่าจะอยู่เป็นปรกติสุขได้ ถ้าไม่จัด
การอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ขายบริการเสนอขายให้ จะต้องตายด้วยโรคที่โหดเหี้ยมต่าง ๆ เช่น มะเร็ง

คนไทยหลายคน โดยเฉพาะคนที่รวยเงินเป็นบ้านเป็นหลัง ทั้งจากขายที่ดินของบรรพบุรุษ จากการ โกงหรือจากการได้มรดก แต่มีรอยย่นในสมอง(ซึ่งเป็นสิ่งบอกเชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์เหตุผล)ค่อน ข้างน้อยจะฮือฮาใช้บริการซึ่งถึงแพงก็เป็นเพียงเศษเงินของคนเหล่านี้ เพียงเพื่อหวังจะอยู่ในโลกนี้นานขึ้น

การล้างพิษนั้นมีจริงหรือ
ความจริงแค่กล่าวว่าเราสามารถล้างสารพิษออกจากร่างกายนั้นก็เหมือนหนังการ์ตูนอยู่แล้ว อีกซ้ำ เมื่ออ่านดูวิธีการแล้วยิ่งน่าหัวเราะใหญ่ ทั้งนี้เพราะสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ดังที่ได้กล่าวใน ตอนต้นนั้นสามารถแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีได้สามกลุ่มดังนี้ คือ กลุ่มที่ละลายน้ำได้ กลุ่มที่ละลายในไขมัน
ได้ ส่วนกลุ่มที่สามนั้นไม่ละลายทั้งน้ำและไขมันนั้นไม่มีความน่ากลัวสักเท่าไร เพราะชนิดหลังนี้แม้จะกิน เข้าไปก็จะไม่มีการดูดซึมเข้าสู่ระบบโลหิต

ธาตุปรอทในรูปโลหะที่ไม่ใช้เกลือหรือสารประกอบอินทรีย์นั้นอยู่ใน่กลุ่มที่สาม ในกรณีที่มีการกินเข้า ไปก็จะผ่านทางเดินอาหารไปตลอดและออกมากับอุจจาระ ต่างกับปรอทที่อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์ซึ่ง ละลายในไขมันได้ดีเช่น เม็ททิลเมอร์คิวรี่ ซึ่งถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
ของร่างกายเช่น กรณีของโรคมินามาตะในประเทศญี่ปุ่นเมื่อยี่สิบปีมาแล้ว

ดังนั้นสารพิษที่เราควรกลัวคือ สารพิษที่ละลายได้ในน้ำ และละลายในไขมัน โดยประเภทแรกมี การดูดซึมข้อนข้างน้อย และเมื่อเข้าสู่ระบบเลือดแล้วจะไปที่ตับและไตเป็นหลัก สารพิษเหล่านี้ในปริมาณ น้อยจะมีการขับออกได้ดี โดยเฉพาะที่ไต เช่นกรณีของตะกั่ว อย่างไรก็ตาม ตะกั่วและสารประกอบของ โลหะหนักหลายชนิดนั้นสามารถสะสมได้ดีมากในกระดูก โดยการไปแทนที่ธาตุแคลเซียม

ดังนั้นในกรณีของการมีสารตะกั่วในเลือดและกระดูกมาก ๆ นั้น จำเป็นต้องใช้ยาบางชนิดภายใต้ การดูแลของแพทย์เพื่อขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย วิธีการสร้างสารพิษนี้ไม่ใช่วิธีการที่มีการใช้ในทาง ธุรกิจที่โฆษณาและไม่จำเป็นต่อประชาชนทั่วไป เพราะจะใช้เฉพาะคนไข้ที่มักทำงานในอุตสาหกรรมที่ใช้สารประกอบตะกั่วเป็นวัตถุดิบเช่น โรงงานทำแบตเตอรี่ ซึ่งคนงานเหล่านี้จะมีตะกั่วในเลือดสูงมาก

สำหรับสารพิษที่ละลายในไขมันได้นั้นมีมากมายที่เข้าสู่ร่างกายของเรา เช่น กรณีของสารกำจัด แมลงซึ่งแบ่งเป็นชนิดที่เรียกว่า ออร์กาโนฟอสเฟต สารพิษชนิดนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ถ้าเป็นในปริมาณน้อย ๆ ตับ และ ไต จะสามารถทำลายทิ้งได้ อันตรายจะเกิดมากกับเกษตรกรที่ได้รับในปริมาณมาก ๆ ขณะการใช้สารพิษนี้ทั้งลักษณะเฉียบพลันและการสะสม ในรูปของการชัก หรือปัญหากับระบบประสาท สำหรับผู้บริโภคจากอาหารจะมีปัญหาในลักษณะหลังคือ เกี่ยวกับระบบประสาทมากกว่า

ส่วนการกำจัดแมลงอีกประเภทนั้นคือ ออร์กาโนคลอรีนนั้น จะสามารถละลายในไขมันได้ดี ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราแล้ว มักจะไปสะสมที่บริเวณที่มีไขมันของร่างกายเช่น ไขมันหน้าท้อง

เคยมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะห์ไขมันที่ตัดจากหน้าท้องของคนที่ตายด้วยอาการปรกติ พบว่ามีการสะสมของดีดีทีและสารออร์กาโนคลอรีนอื่นๆ มากมาย ดังนั้นในกรณีของสารพิษที่ละลายในไขมันดีนั้น จะมีการสะสมที่หน้าท้องเป็นอย่างดี และอาจไม่ออกมาก่อให้เกิดปัญหา ถ้าไม่มีการดึง เอาไขมันส่วนนี้ ออกมาใช้งาน ดังนั้นการล้างสารพิษประเภทนี้อาจทำได้โดยการผ่าตัดเลาะไขมันหน้าท้องออก ซี่งมีผู้ที่วิตกจริตกับสังขารที่เปลี่ยนแปลงไปได้กระทำกันอยู่บ้างแล้ว

การล้างพิษทางธุรกิจนั้นมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ผู้ประกอบการมีตัวเลขในบัญชีเงินฝากมากขึ้น หรือเปลี่ยนไปใช้รถราคาแพงแล้ว ส่วนประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการก็คือ มีความสุขทางจิตใจว่าผ่านการล้างพิษไปแล้ว คงมีชีวิตอยู่เสวยสุขจากมรดกหรือเงินที่ได้จากการขายที่ของบรรพบุรุษ หรือจากการโกงอีกนาน ถ้าไม่
ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือโรคเอดส์เสียก่อน ส่วนที่จะบอกว่าล้างพิษได้จริงหรือไม่นั้น ผู้เขียนต้องขออนุญาต หลบไปในห้องน้ำหัวเราะดัง ๆ เพื่อไม่ให้คนที่เข้าคอร์สเพื่อล้างพิษนั้นกระอักใจ เมื่อได้อ่านต่อไป

การที่จะกล่าวว่าสามารถล้างพิษได้จริงนั้น จะต้องมีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ กล่าวคือ ก่อนล้างสารพิษนั้นต้องบอกได้ก่อนว่าก่อนจะล้างนั้นมีสารพิษอะไรบ้างอยู่ในร่างกายและอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นเท่าใด และเมื่อผ่านกระบวนการล้างแล้วเหลือปริมาณเท่าไร

ในคำโฆษณา และข้อมูลจากผู้เข้ารับการล้างสารพิษนั้น ไม่มีการพิสูจน์ในประเด็นนี้ เพราะวิธี การที่ใช้นั้นมักเป็นการให้ผู้ป่วย(ทางจิต)กินอาหารผักมาก ๆ กินน้ำ ออกกำลังกาย ทำสมาธิ ซึ่งถ้าใคร ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว ย่อมรู้สึกดีขึ้นแน่ ๆ เพราะได้รับการพักผ่อนหลุดพ้นจากการทำงานหรือ ผจญความเครียดในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ แต่สารพิษซึ่งมีอยู่แน่ ๆ ในร่างกายของเรา ก็คงยังอยู่ อย่างเช่นที่เคยอยู่นั่นแหละ ผู้เขียนมองไม่ออกว่าจะลดลงได้อย่างไร นอกจากการลดลงตามธรรมชาติ

ปัญหาที่เกิดจากการล้างพิษในรูปอันตรายต่อสุขภาพของร่างกายนั้น คงไม่มี ถ้าไม่มีการหลอกลวง ให้บริโภคอาหารหรือน้ำยาอะไรที่มนุษย์มนาไม่กินกัน ทั้งนี้เพราะในการบริการล้างพิษ บางผู้ประกอบการ ได้มีการขายน้ำยาล้างผัก ล้างเนื้อ โดยอ้างว่านำมาจากต่างประเทศและมีการขายแบบขายตรง (dbrect sale)เท่านั้น ผู้หลงเชื่อใช้น้ำยาเหล่านี้อาจเกิดอันตรายได้เพราะน้ำยาเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการประเมินความปลอดภัยจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ผู้บริโภคควรเข้าใจ
ร่างกายคนเรานั้นรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำมาตั้งแต่สมัยหินแล้ว มนุษย์หินนั้นเมื่อเริ่มรู้จัก ใช้ไฟในการย่างเนื้อกินนั้น ก็ได้รับสารพิษจากการปิ้งย่างเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สูญไปแต่อย่างไร

สมมุติว่าถ้าเอาเนื้อของมัมมี่ของฟาโรห์องค์ใดก็ตามมาศึกษาทางเคมี ก็คงได้พบสารพิษหลายชนิดที่เกิดในสมัยนั้น ดังนั้นแม้ว่ารอบตัวเราจะมีสารพิษมากมายก็ตาม เราก็คงต้องหาทางอยู่กับสารพิษเหล่านี้อย่างมีความสุขให้ได้ และช่วยกันวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้บริหารประเทศได้รับพรจากสวรรค์ (ถ้ามีจริง) ดลบันดาลให้สมองมีรอยย่นมากขึ้น สามารถเห็นทางแก้ปัญหาการที่สารพิษเข้าสู่ร่างกายคนไทยเสียที ทั้งที่ต่างชาติเขาเห็นกันมาตั้งนานแล้ว เขาจึงยกโรงงานผลิตสารอันตราย หรือใช้สารอันตรายเป็นวัตถุดิบมา
ไว้ในเมืองไทยเรานี้ โดยที่ผู้บริหารประเทศของเรากลับคิดว่าเป็นการช่วยพัฒนาประเทศ น่าเศร้าใจจริง ๆ ที่เราไม่มีปัญญาคิดเลือกเอาเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่มีปัญหาให้อยู่ในบ้านเรา

ข้อมูลจาก รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ : สถาบันวิจัยโภชนาการ

พิมพ์ อีเมล