สวมคอนแทกต์เลนส์ปิ้งย่างหน้าเตาเสี่ยงตาบอด

หมอตาเตือนใส่คอนแทกต์เลนส์ ปิ้งย่างหน้าเตานานๆ เสี่ยงคอนแทกต์เลนส์เสื่อม ตาบอด

ชี้ อาชีพทำอาหาร-ทำงานโดนฝุ่น ควัน แสงแดด ต้องระมัดระวังในการใส่คอนแทกต์เลนส์เป็นพิเศษ

  นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กล่าวว่า จากการที่มีการส่งต่อจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (อีเมล) เกี่ยวกับการใส่คอนแทกต์เลนส์ขณะที่ปิ้ง ย่าง ซึ่งความร้อนอาจทำให้คอนแทกต์เลนส์ที่เป็นพลาสติกละลาย ทำให้ตาบอดนั้น ถือว่ามีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานปิ้งย่าง ซึ่งต้องอยู่หน้าเตาตลอดเวลา เพราะความร้อน ฝุ่นควัน แสงแดดล้วนมีผลต่อการเสื่อมของคอนแทกต์เลนส์ทั้งสิ้น และยิ่งมีควันจากการเผาไหม้จะรมให้พลาสติกที่เป็นวัสดุของคอนแทกต์เลนส์แห้ง เหี่ยวและลวกดวงตาได้
       
       “อย่าง ไรก็ตาม การรับประทานหมูกระทะ หรือการทานอาหารปิ้งย่างที่ผู้รับประทานจะต้องปิ้งย่างด้วยตนเองนั้น ไม่ส่งผลกระทบกับคอนแทกต์เลนส์แต่อย่างใด หากไม่มีควันตลอดเวลา ในส่วนของความร้อนนั้นก็ไม่ถึงขั้นทำให้คอนแทกต์เลนส์เสื่อม หรือแห้งกรอบ เพราะในขณะที่กำลังรับประทานก็มีการดื่มน้ำ พูดคุยสนทนา หรือมีกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งใช้ระยะเวลาในการสัมผัสกับความร้อนไม่นาน” จักษุแพทย์ กล่าว
       
       นพ.ฐาปนวงศ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หากคอนแทกต์เลนส์เสื่อมคุณภาพ จนถึงขั้นแห้ง คอนแทกต์เลนส์จะดูดน้ำหล่อเลี้ยงดวงตา ซึ่งโดยปกติคนเราจะกะพริบตาประมาณ 5-6 วินาทีต่อครั้ง แต่หากมีความแห้งกว่านั้นก็จะทำให้ดูดน้ำจากดวงตา และทำให้น้ำหล่อเลี้ยงตามีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงขั้นเป็นอันตรายกับดวงตาได้ อาชีพที่ทำงานอยู่ใกล้กับความร้อน เช่น อาชีพที่ทำอาหาร ก่อสร้าง หรืออาชีพใดๆ ที่ต้องอยู่กับความร้อนและฝุ่น แสงแดด ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากใส่คอนแทกต์เลนส์
       
       นพ.ฐาปนวงศ์ กล่าวด้วยว่า วิธีการป้องกันไม่ให้คอนแทคเลนส์แห้งกรอบจนลวกดวงตาได้นั้น หากหลีกเลี่ยงจากแสงแดด ความร้อน และฝุ่น ควันไม่ได้ก็ควรใส่แว่นตากันแดดหากต้องออกแดด หรือว่าสวมแว่นสายตาธรรมดา เพื่อป้องกันความร้อนขณะที่ปิ้งย่างอาหาร รวมถึงในบางรายก็อาจมีการหยอดน้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นของดวงตากับ คอนแทกต์เลนส์ด้วย


  ผู้จัดการออนไลน์17/3/52

พิมพ์ อีเมล