ปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง

วัน มะเร็งโลก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกระตุ้นเตือนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่ไม่เหมาะสม เพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดมะเร็ง ในบุหรี่จะประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 1,000 ชนิด ที่เป็นสารพิษและสารก่อมะเร็ง สามารถทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะอาหาร

ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ได้มีเฉพาะตัวผู้สูบบุหรี่เท่านั้น ผู้สูบบุหรี่มือสองโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในบ้านจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งพบว่าเด็กทุก 10 คน มี 5 คน ที่เป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง โดยมากกว่าร้อยละ 50 จะเกิดขึ้นในบ้าน

ข้อมูลจาก นสพ.มติชน 23/01/52

พิมพ์ อีเมล