ไทยออยล์วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบ


ไทยออยล์วิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ที่ ราคาน้ามันเบนซิน ปรับเพิ่มขึ้นสวนทางกับราคาน้ามันดิบดูไบว่า เนื่องจากมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากไทยและอินโดนีเซีย

{xtypo_alert}คำถามคือว่า ไทยไปซื้ออะไรเพิ่มขึ้น ถ้าไปซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นก็มีคำถามว่า ไปซื้อทำไมเพราะ โรงกลั่นในประเทศไทยผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้เกินความต้องการใช้มาหลายปีแล้ว แม้บางจากจะปิดไปน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้จากโรงกลั่นในเครือของ ปตท.ที่มีอยู่ ก็ยังเกินความต้องการใช้อยู่...?{/xtypo_alert}

จำนวนผู้เข้าชม {hits}2377{/hits} ครั้ง

พิมพ์ อีเมล