กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค

รู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ

580422 howtocarอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น เพราะสร้างความสูญเสียทั้งร่างกาย จิตใจ และอาจสูญเสียคนสำคัญในครอบครัว

1. ผู้โดยสารต้องตั้งสติ

2. สำรวจดูสภาพร่างกายของตนเองว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ และทรัพย์สินเครื่องใช้ที่ติดตัวมายังอยู่ครบหรือเปล่า

3. ออกจากตัวรถโดยทันที พร้อมของใช้ที่จำเป็น เช่น กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือ

4. โทรศัพท์ แจ้ง 191 หรือ 1584 หรือ 1193

5. หากท่านยังพอมีแรงอยู่ ให้ช่วยเหลือผู้โดยสารคนอื่นที่บาดเจ็บเท่าที่พอจะช่วยได้

6. ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ รวมถึงถ่ายภาพตอนบาดเจ็บของตนเองและคนอื่นที่บาดเจ็บ เพื่อเป็นข้อมูลและพยานหลักฐานสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหาย

7. ผู้โดยสารต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือพนักงานสอบสวนที่มาขอข้อมูล

8. ผู้โดยสารที่บาดเจ็บใช้สิทธิรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ตามสิทธิ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ 2535 จากบริษัทประกันภัยของรถยนต์คันที่โดยสาร

- ค่ารักษาพยาบาล เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 65,000 บาท เงินส่วนนี้โรงพยาบาลที่ผู้ประสบภัยไปรับการรักษาจะเป็นผู้ทำเรื่องรับแทนกรณีเป็นผู้โดยสารใช้สิทธิได้เต็มโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด
- ค่าปลงศพ กรณีของผู้เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวรจำนวน 200,000 บาท
- เงินชดเชยรายวันระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน

9. ผู้โดยสารที่บาดเจ็บมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคสมัครใจของรถคันเกิดเหตุ ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หรือพนักงานสอบสวน หรือตัวแทนของคู่กรณี

ร้องทุกข์ 1 ครั้ง ดีกว่าบ่น 1,000 ครั้ง
มีปัญหาการใช้สิทธิ์ปรึกษา ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 02 - 24837372

พิมพ์ อีเมล