ไทยควรควบคุมและกำหนดมาตรฐานราคาค่ารักษาพยาบาล

quote 1 ขรปญญ 3

ประเทศไทยควรมีการควบคุมและกำหนดมาตรฐานราคาค่ารักษาพยาบาล

 ความคิดเห็นต่อค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย?

ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่แพงเกินไปมาก หากเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐกับเอกชนก็ยิ่งเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แต่ก็ยังไม่มีมาตรการควบคุมสักที
.
ราคาในต่างประเทศเขามีการควบคุม เช่น ประเทศแคนาดา จะมีสมุดราคาค่ารักษาพยาบาล เรียกว่า 'Blue book' ซึ่งในนั้นมีราคาค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ตั้งแต่เจาะเลือดไปจนถึงผ่าตัด รวมถึงค่าห้อง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย 
.
Blue book ถูกใช้เป็นมาตรฐานราคารักษาของทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน สมมติโรงพยาบาลเก็บค่าผ่าตัดไส้ติ่ง 5 หมื่นบาท แต่ในสมุดฯ เขียนไว้แค่ 5 พันบาท คุณก็จ่ายแค่ 5 พัน ตามที่สมุดระบุ แต่หากใครพอมีเงินแล้วต้องการจ่าย 5 หมื่นก็สามารถทำได้ มันต้องมีลิมิตของค่ารักษา ไม่ใช่ปล่อยให้ใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ กลายเป็นการหากินบนความทุกยากของคนอื่น 
.
ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีการควบคุมค่ารักษาพยาบาลอย่างจริงจัง และผมมองว่าควรมีการกำหนดราคาค่ารักษาในแต่ละกรณี เช่น เป็นไข้หวัดราคาเท่าไร ผ่าตัดไส้ติ่งราคาเท่าไหร่ เพราะต้นทุนในการรักษาเขาสามารถคำนวณกันได้อยู่แล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้คิดค่ารักษาแพงๆ แล้วอ้างว่ามีค่าใช้จ่าย ค่าหมอแต่ละคนไม่เท่ากัน คุณเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าหมอคนไหนควรจะได้เงินเท่าไร


- คุณขุรปัญญ์ ณ บางช้าง -
อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
ผู้จบการศึกษาด้านการบริหารโรงพยาบาล จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ค่ารักษาพยาบาลแพง

พิมพ์ อีเมล