4 วิธีเลือกคลินิกจัดฟันไม่ใช้รีเทนเนอร์ปลอม

600501 newsรีเทนเนอร์ คือ เครื่องมือคงสภาพฟันหลังถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น ทำด้วยโลหะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเลื่อนกลับคืนตำแหน่งเดิม เพราะว่าสภาพกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่

อันตรายจากการใช้รีเทนเนอร์ของปลอม
คลินิก ต้องมีระบบที่ได้มาตรฐาน sterile เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะ เน้นเรื่องความสะอาดปลอดเชื้อไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายตามมา
     1. ติดเชื้อ เพราะขั้นตอนของการพิมพ์ฟันลูกค้า หากไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค เมื่อนำมาพิมพ์ฟันลูกค้าคนถัดไป อาจจะเป็นการนำเชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายๆ
     2. วัสดุอาจมีสารปนเปื้อนจากโลหะหนักมีพิษ หากเป็นวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เลียนแบบอุปกรณ์จัดฟัน และอาจจะเป็นวัสดุเกรดต่ำที่มีสารปนเปื้อนจากโลหะหนักมีพิษ หรือสีที่ใช้ อาจไม่ใช่สีที่ปลอดภัย หากมีการหลุดลอกหรือละลาย และกลืนเข้าไปในร่างกาย อาจจะกลายเป็นสารก่อโรคได้
     3. เกิดแผลในช่องปาก เมื่อใส่รีเทนเนอร์แฟชั่นแล้ว ก็จะเกิดแรงกดที่ตัวฟัน ทำให้ฟันเคลื่อนที่ เหงือกอักเสบ รากฟันได้รับการกระทบกระเทือน หรือไม่แบร็กเก็ตหรือลวดที่ใส่อาจจะบาดเนื้อเยื่อในช่องปาก กลายเป็นแผล ซึ่งอาจลุกลามเป็นมะเร็งได้

เลือกสถานพยาบาลจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์อย่างไร
การเลือกรับบริการจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์จากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยสามารถสังเกตได้จากหลักฐานดังต่อไปนี้
1. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 11 หลักติดไว้หน้าคลินิก
2.มีใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นชัดเจน
3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน
4. มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน เป็นแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะติดไว้หน้าห้องตรวจ
หลักการเลือกง่ายๆ ที่เชื่อว่าหากยึดตามแนวทางนี้แล้วจะสามารถจัดฟันและใส่รีเทนเนอร์ กับคลินิกไม่เถื่อนแน่นอน

โทษคลินิกเถื่อน
ตามกฎหมายแล้ว หากเปิดคลินิกทันตกรรมโดยไม่ได้ขออนุญาตนั้น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ข้อหาเปิดคลินิกเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากให้บริการทันตกรรมโดยไม่มีประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้บริโภคพบคลินิกทันตกรรมเถื่อน หมอเถื่อน ขอให้แจ้งที่สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 02-193-7999 หรือเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง กรมสบส. จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายทันที

ข้อมูลจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test