โฆษณาเสียวบนอินเตอร์เน็ต

internet
ถ้าคุณเปิดไปพบข้อความโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตของห้างหุ้นส่วนจำกัด สมวงศ์โอสถ แบบที่เราคัดลอกมาลงนี้  คุณจะทำอย่างไร


“เรียน ท่านผู้สนใจสมุนไพรทำสาว(รีแพร์) และเสริมเต้านมให้เต่งตึง  สมุนไพรทำสาว(รีแพร์)และเสริมเต้านมให้เต่งตึง ทั้งดูดทั้งกระชับเสียวยิ่งกว่าสาวแรกรุ่น ทั้งเสริมเต้านมให้เต่งตึง นุ่มนิ่มตั้งชันเหมือนฝังซิลิโคน ผู้ชายมีความสุขเสียวจนบั้นเอวเหมือนจะขาดเป็นสองท่อน มีใบอนุญาตจาก อย. รับประทานง่าย รับรองว่าต้องลืมสาวเอ๊าะ ๆ  นอกบ้าน…”

คุณจะทำอย่างไรกับข้อความที่ล่อแหลมเสียยิ่งกว่าโฆษณาหนังโป๊ เช่นนี้

 เราเชื่อว่าผู้อ่านคงอยากให้เกิดการแก้ไขปัญหา คำโฆษณานี้ไม่ควรและไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสมควรรีบจัดการ  คุณอุไรศรีก็คิดเช่นกัน จึงปรึกษามาทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

และจากการที่ไปแวะเวียนดูในเว็บดังกล่าวพบว่า เป็นเว็บที่เปิดขึ้นเพื่อขายสินค้าโดยแท้ มีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกหลายตัว แต่เด็ดสุดก็ทำสาวนี่แหละ  เมื่อแจ้งไปที่สำนักงานอาหารและยา (อย.) ทาง อย.ก็ใช้เวลาประมาณสองเดือน ทำหนังสือแจ้งกลับมาว่า ได้สั่งระงับการโฆษณาขายยาทางสื่ออินเตอร์เน็ตของห้างหุ้นส่วนนี้แล้ว ในข้อหาโฆษณาขายยาที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ผิดตามมาตรา 88 ทวิ (1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (แก้ไข พ.ศ.2522) ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 124 ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

การสั่งระงับนี้หากมีการฝ่าฝืนก็ให้ถือว่าผิดตามมาตรา 124 ทวิ ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับรายวัยอีกวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง

หากท่านพบเห็นโฆษณาสมุนไพรทำสาวนี้ยังทำซ่าอยู่ให้รีบแจ้ง อย.ทันที หรือพบเจอโฆษณายาน่าเกลียดน่าชังแบบนี้ที่ไหนอีกก็แจ้งเรื่องไปที่ กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 0-2590-7201,0-2590-7168

พิมพ์ อีเมล