วันนี้ครบรอบ 60 วัน กสทช. สั่งค่ายมือถือบล็อก SMS หลอกลวง หากผู้บริโภคยังได้รับ SMS หลอกลวง แจ้งมาได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 875

ภาพครบรอบ 60 วัน สั่งบล็อก sms 01

          จากการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สั่งเครือข่ายโทรศัพท์มือถือบล็อก SMS หลอกลวง และแถลงข่าวครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ประกาศว่า กสทช. ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อดำเนินการกับมิจฉาชีพ หากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือยังมีปัญหา SMS หลอกลวง ส่งไปยังผู้บริโภค จะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตผู้ให้บริการ พร้อมกำหนดมาตรการของเนื้อหาข้อความและการกำหนดชื่อผู้ส่งข้อความนั้น

          นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ยังมีผู้บริโภคที่พบ SMS หลอกลวง แม้ว่าจะครบรอบ 60 วันที่ กสทช. ออกคำสั่งให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือบล็อก SMS ดังกล่าว อีกทั้งข้อเสนอของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ ตั้งแต่ไปยื่นเรื่องกับรองเลขาฯ กสทช. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยข้อเสนอ มีดังนี้

          1. ขอให้มีการเปิดเผยคำสั่งของ กสทช. ที่กำหนดให้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและผู้ที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา SMS และโทรศัพท์รบกวน

          2. ขอเสนอให้พิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ร้องเรียนที่ยังได้รับข้อความ และ/หรือ โทรศัพท์รบกวนในลักษณะดังกล่าว จำนวน 1,000 บาท/ข้อความ

          3. ขอให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายสูงสุดกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ยังปล่อยให้มีการส่งข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ รบกวน

          ทั้งนี้ หากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ กสทช. ยังไม่ดำเนินการ มูลนิธิฯ จะรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายไปดำเนินคดีกับค่ายโทรศัพท์มือถือที่ยังพบปัญหาอยู่ ขอให้ผู้บริโภคที่ยังพบปัญหาร้องเรียนมาที่ แบบฟอร์มนี้ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh9kmR1KCiH8AWvcDjdR1-9TwvXvCrj2qiBG0iKbSulkHWPg/viewform?fbclid=IwAR2SWIYKO-Fr6X2IW7uZeAbKwVzSr5TsCQ2mkKxwm-8AOwKBMHE4jcncb70

Tags: กสทช. , มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, SMS, smsกวนใจ , smsพนันออนไลน์

พิมพ์