ทำไมโฆษณาที่เคยผิดกฎหมาย ยังลอยนวลอย่างอาจอง

เขียนโดย ซอกแซกสื่อ. จำนวนผู้ชม: 13283

580805 zoczac1เมื่อปี 2554 อย.สั่งฟันผลิตภัณฑ์เอนไซม์ "เจนิฟู้ด"
หลังพบโฆษณาโจ๋งครึ่มอวดอ้างสรรพคุณรักษามะเร็ง หัวใจ อัมพฤกษ์ เบาหวาน ความดัน เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างหนัก เพิ่มค่าปรับทวีคูณตามจำนวนครั้งที่โฆษณา(อ้างอิง :

http://www.thairath.co.th/content/141467)

19 ตุลา 2555 - เจนิฟู้ด ถูกจับอีก
แต่ ....ผบช.น.แถลงว่า เจนิฟู๊ดที่จับเป็นสินค้าปลอมเลียนแบบของจริงไม่ได้คุณภาพ พร้อมทั้ง นายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูสุขภาพกับเอนไซม์เจนิฟู้ด กล่าวว่า สินค้าเจนิฟู้ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีดำริจัดตั้งขึ้น และทรงอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์จากมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

580805 zoczac2

(อ้างอิง : http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9550000128358)

ปี 2556 - 2558 เจนิฟู้ด ยังคงขายโจ๋งครึ่มในทุกๆ สื่อ แต่ไม่มีการจับกุมใดๆ

580805 zoczac3

ปี 2557 เครือข่ายผู้บริโภคสื่อภาคประชาชน ยังคงพบการโฆษณาสินค้า "เจนิฟู้ด" ทั้งทางเคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม

โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณรักษาสาระพัดโรค แต่คราวนี้มาเหนือเมฆ มาเป็นคลิปสั้นๆ สัมภาษณ์ผู้ป่วย-ไม่มีการเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์ในรายการ แต่ในแต่ละสปอตต่อท้ายคลิปมีสโลแกนสั้นๆ "ขอบคุณเจนิฟู้ดส์"  อีกทั้ง ยังมีคลิปสั้น "เอนไซม์ช่วยคุณได้" แต่ไม่เอ่ยชื่อเจนิฟู้ดส์

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ลักษณะการโฆษณาเช่นนี้ ตั้งใจถือเป็นการเชื่อมโยงสรรพคุณ แต่พยายามจะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย เพราะไม่มีการเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์ในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย พอถึงสปอตที่โฆษณาชื่อ ก็จะไม่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณใดๆ แต่ทั้งหมดเป็นรายการเดียวกัน เชื่อมโยงสรรพคุณถึงกันอย่างเห็นได้ชัด

580805 zoczac4

1. ทำไม อย. ยังปล่อยให้มีการโฆษณาเช่นนี้บนสื่อต่างๆ ได้ และไม่มีการจับกุม ทั้งๆ ที่ อย.เคยประกาศว่าเป็นโฆษณาผิดกฎหมาย

 

2. ทำไม กสทช. ไม่ใช่อำนาจในการสั่งเพิกถอน ทั้งๆ ที่โฆษณานี้เคยมีคำสั่งทางปกครอง และถูกพิพากษาแล้วว่า "ผิดกฎหมาย"

 

3. ทำไม กระทรวงICT ไม่กระทำการใดๆ กับ url.ที่โฆษณาผิดกฎหมาย ทั้งๆ ที่มีเบาะแส หลักฐานครบถ้วน

 

4. ทำไม บก.ปคบ. ไม่จับกุม ทำลายแหล่งผลิต และแหล่งขายสินค้าตัวนี้

 

ถ้าผู้บริโภคฟ้องหน่วยงานกำกับดูแล แล้วหน่วยงานฯไม่ดำเนินการใดๆ เราจะหวังพึ่งใคร ใครจะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ 

เพราะเหตุนี้เองกระมัง ที่ทำให้เราโหยหา "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน..ที่อิสระจากอำนาจรัฐ"

พิมพ์