ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

170165 n
จะดำเนินการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ในปี 2558 นี้ ทางเครือข่ายฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านในฐานะผู้บริโภค เข้าร่วมตอบคำถามแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดชนิดของผักและผลไม้ที่ผู้บริโภคต้องการให้มีการตรวจมากที่สุด โดยเปิดรับข้อคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test