รับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค 1 ตำแหน่ง

complaint person
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากับผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

170165 n
จะดำเนินการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ในปี 2558 นี้ ทางเครือข่ายฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านในฐานะผู้บริโภค เข้าร่วมตอบคำถามแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดชนิดของผักและผลไม้ที่ผู้บริโภคต้องการให้มีการตรวจมากที่สุด โดยเปิดรับข้อคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test